E-post

Här är adresserna till de som har e-post. Vill ni


fråga någonting så kan de nås här. Välkomna !

Namn

Ingrid Karlsson
Ingrid Wramborg
Christel Svensson
Ola Ekdal
Andy Törnquist
Monika Fredriksson
Bo Andersson
Christer Hall
Knut Johansson
Lennart Persson

Email

ingridkarlsson@bjuvsdragspelsklubb.se
ingridwramborg@bjuvsdragspelsklubb.se
No email
olaekdal@bjuvsdragspelsklubb.se
andytornquist@bjuvsdragspelsklubb.se
monikafredriksson@bjuvsdragspelsklubb.se
boandersson@bjuvsdragspelsklubb.se
christerhall@bjuvsdragspelsklubb.se
knutjohansson@bjuvsdragspelsklubb.se
lennartpersson@bjuvsdragspelsklubb.se