Här är adresserna till de som har e-post. Vill ni


fråga någonting så kan de nås här. Välkomna !

Namn

Ingrid Karlsson
Matts Persson
Christel Svensson
Andy Törnquist
Monika Fredriksson
Bo Andersson
Christer Hall
Bo Wikström
Lennart Persson

Email

ingridkarlsson@bjuvsdragspelsklubb.se
mattspersson@bjuvsdragspelsklubb.se
No e-mail
andytornquist@bjuvsdragspelsklubb.se
monikafredriksson@bjuvsdragspelsklubb.se
boandersson@bjuvsdragspelsklubb.se
christerhall@bjuvsdragspelsklubb.se
No e-mail
lennartpersson@bjuvsdragspelsklubb.se